Seesink ICT

Betrouwbaar & Kwaliteit

Algemene voorwaarden

Op al onze overige aanbiedingen en overeenkomsten die niet onder een modelcontract vallen zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

ICT Office heeft algemene voorwaarden uitgewerkt voor de ICT branch die gehanteerd worden door Seesink ICT. De voorwaarden zijn modulair opgezet en de volgende modules worden gebruikt.