Seesink ICT

Betrouwbaar & Kwaliteit

Modelcontract

Voor langer durende opdrachten werkt Seesink ICT met een aangevulde versie van door de belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Deze modelcontracten kunnen als basis dienen.
De aangevulde versies kunt u bij mij opvragen.